Parker-Zander WVM ve Adsorption Tip Kurutucular

parker_zander

Parker-Zander WVM tip Adsorption tip Kurutucuların önemli avantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Blowerlı sistemlere göre daha düşük basınç farkları ile çalışmak mümkün olmakta, vakum altında en yüksek dessicant aktivasyonu gerçekleşmekte ve Vakum altında daha düşük buharlaşma sıcaklığı söz konusu olduğundan daha düşük ısı ile enerji tasarrufu sağlanmaktadır.
  • Rejenerasyon fazını tamamlamış dessicant yatağının soğutulması aşamasında Blowerın kendi ısısından atmosfer havasına aktarılan ortalama +20 °C / +25°C ilave sıcaklık vakumlu sistemlerde söz konusu değildir. Dessicant yatağına gelen atmosfer havası ısınmaz ve böylelikle soğutma saykılı kısalır.Sonuç olarak vakumlu sistemlerde soğutma süresi çok daha kısadır ve bu enerji tasarrufu sağlar.
  • Blowerlı sistemlerde soğutma saykılının uzun olması nedeni ile kimyasal yatak rejenerasyon sonrasında atmosfer havası içinde bulunan nemden tekrar etkilenir ve yeniden nem yüklenmesine maruz kalır. Bu nedenle Zero Purge olarak adlandırılan Blowerlı  sistemlerde sonradan yüklenen nemin geri alınması için kurutucunun nominal kapasitesinin %3’ü oranında basınçlı hava kullanılır. Parker-Zander kurutucularda ise bu süre çok kısa olduğundan basınçlı hava kullanılmaz.
  • Parker-Zander kurutucularda Aktif Alumina yerine Silikagel kullanılır. Aktif Alümina üzerinden her bir kg suyun geri alınabilmesi için 3977 kJ/kg enerji gerekirken Silikagel’den aynı miktar suyun geri alınması için 2763 kJ/kg enerji gerekir. Böylelikle rejenerasyon fazında %30 enerji tasarrufu sağlanmış olur.
  • Blowerlı sistemler “Reverse Flow” prensibi ile çalışırlar, basınçlı hava dessicant yatağında aşağıdan yukarı doğru akarken, sıcak rejenerasyon havası ile soğutma havası yukarıdan aşağıya doğru akar ve dessicant yatağı sürekli reverse flow nedeni hasar görür. Oysa Vakumlu sistemler akış yönü her zaman aynıdır. Reverse flow söz konusu olmadığından dessicant yatağından ters yönde hareketlenmeden kaynaklanan yıpranma olmaz.
  • Blowerlı sistemlerde reverse flow nedeni ile sıcak rejenerasyon sonrasında, nemli ve daha sıcak atmosfer havası yukarıdan aşağıya doğru aktığı için dessicant yatağının üst kısmına atmosfer havasından kaynaklanan nem yüklenir. Aynı kule kurutma fazına geçtiğinde basınçlı aşağıdan yukarıya doğru aktığından kulenin üst kısmında bulunan nemin sisteme gitmesi önlenemez ve bu da çiğlenme noktasında piklere neden olur ve sürekli -40 °C çiğlenme noktası hiçbir zaman garanti edilemez. Vakumlu sistemlerde ise akış yönü sürekli aynı yönde olduğundan (aşağıdan yukarıya) çiğlenme noktasında pikler oluşmaz ve -40 °C çiğlenme noktası sürekli olarak garanti edilir.